Servis

Mi smo ovlašteni servis "Vaillant-a" (oprema za i klimatizaciju) i "PFT-a" (mašine za mašinsko maltanje) 

  • Servis i održavanje opreme za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju
  • Servis i održavanje hidrotehničkih instalacija